icon date 04-05/2018

Thành lập Văn phòng đại diện Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam Khu vực các tỉnh Đông Bắc

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vừa có Quyết định về việc thành lập Văn phòng đại diện Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam Khu vực các tỉnh Đông Bắc. Trụ sở của Văn phòng đặt tại tầng 2, toà nhà Seoul Sky, Khu đô thị TBCO RIVERSIDE, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên.

Ông Phùng Văn Thái, Tổng Giám đốc TTB được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng. 14 thành viên được bầu trong danh sách Ban điều hành Văn phòng đại diện. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/4/2018 do ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ký.

Văn phòng đại diện Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam Khu vực các tỉnh Đông Bắc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ:

  • Là đầu mối thu thập, tiếp nhận và tổng hợp thông tin tại các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Việt Nam cho Văn phòng Trung ương Hội; Phối hợp với Văn phòng Trung ương Hội thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân liên quan tới môi giới bất động sản thuộc các tỉnh nằm trong khu vực.
  • Phối hợp với Văn phòng Trung ương Hội quản lý, chăm sóc và phát triển hội viên tại khu vực mình phụ trách.
  • Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng Thư ký Hội giao và phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Hội để thực hiện các công việc đã được Ban chấp hành Hội phê duyệt.
  • Chấp hành quy chế, quy định, quy trình làm việc của Hội môi giới Bất động sản Việt Nam.

Ông Phùng Văn Thái và các Ủy viên Ban điều hành có trách nhiệm xây dựng cơ cấu bộ máy, quản lý và điều hành hoạt động của Văn phòng đại diện thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đại diện Hội môi giới Bất động sản Việt Nam; Chịu trách nhiệm trước ban chấp hành Hội về hoạt động của Văn phòng đại diện.

Kim Phượng