LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

03.

Dự án khác

Hàng loạt các dự án đã hoàn thành đang đi đầu như ngành sản xuất sản phẩm thể thao: Sảng xuất Quả cầu lông tiến bộ,vv

QỦA CẦU LÔNG TIÊU CHUẨN THI ĐẤU - TTB

Xưởng sản xuất cầu lông đạt chuẩn thi đấu

  • Quả cầu có 16 chiếc lông vũ được cố định vào phần đế cầu.
  • Những chiếc lông này phải có chiều dài đồng đều và nằm trong khoảng 62mm đến 70mm khi đo từ đỉnh tán cầu đến phần trên của đế cầu.
  • Phần đầu của lông vũ phải nằm trên một vòng tròn có đường kính từ 58mm đến 68mm.
  • Lông vũ phải được buộc chặt bằng chỉ hoặc vật liệu phù hợp khác.
  • Đế cầu phải có đường kính từ 25mm đến 28mm và được làm cong ở phía dưới.
  • Quả cầu phải nặng từ 4,74 – 5,50g.

HÀNG LOẠT CÁC GIẢI ĐẤU LỚN SỬ DỤNG QUẢ CẦU LÔNG TIẾN BỘ

Hàng loạt các giải đấu lớn trong nước và khu vực đều sử dung sản phẩm của chúng tôi

DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC

Sản phẩm tiêu biểu đã giúp Tập đoàn Tiến bộ nhận được nhiều sự tin tưởng và yêu mến của khách hàng.