TUYỂN DỤNG

02.

Tin tuyển dụng

TTB Luôn luôn giành cơ hội cho các ứng viên nhiệt tình, sáng tạo, năng động, có tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với công việc. Với phương châm “Con người là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững”. TTB luôn mở rộng cánh cửa để chào đón nguồn nhân sự mới với một môi trường làm việc sáng tạo, linh hoạt và đổi mới.