icon date 16-12/2017

Diễn tập sơ, cấp cứu khi mất an toàn lao động trên công trường

Chiều ngày 16/12/2017, Ban chỉ huy công trình tòa nhà DREAM HOME và toàn bộ cán bộ, công nhân trên công trường Dự án TBCO RIVERSIDE đã thực hiện buổi diễn tập về công tác sơ, cấp cứu khi mất an toàn lao động có thể xảy ra trên công trường.

Các tình huống giả định xảy ra đó là: Người lao động do sơ ý, không thắt dây an toàn nên đã bị ngã từ tầng 2 xuống đất; Người lao động trong lúc làm việc bị vướng vào dây điện hở đã bị điện giật và mọi người xung quanh khi phát hiện ra đã sơ, cấp cứu cho các nạn nhân như thế nào.

Trước khi tổ chức buổi diễn tập huấn luyện, Chủ đầu tư và lãnh đạo Công ty Cổ phần Địa ốc Đất Vượng đã tổ chức đều đặn liên tục các khóa học về an toàn lao động và cách sơ, cấp cứu tại chỗ đối với nạn nhân cho cán bộ, công nhân làm việc tại công trường. Việc diễn tập sơ, cấp cứu khi mất an toàn lao động giúp cho mọi người thêm hiểu biết hơn về vai trò của việc giữ gìn an toàn lao động và sự nghiêm trọng của việc bất cẩn, vô ý thức khi làm việc tại công trường. Từ đó tìm được cách xử lý tình huống hiệu quả nhất để bảo vệ tính mạng con người nếu bất ngờ có tai nạn lao động xảy ra.

Kim Phượng