TTB: Lãi sau thuế quý 4 gấp 10 lần cùng kỳ

Theo BCTC riêng lẻ quý 4/2017, CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (HNX: TTB) đã có một quý kinh doanh nổi bật với doanh thu và lãi sau thuế lần lượt gấp 2.05 và 10 lần so với cùng quý năm trước.

Biểu đồ kỹ thuật TTB – HNX

Cụ thể, doanh thu thuần quý 4/2017 đạt 93 tỷ đồng, tăng trưởng 106% so với quý 4/2016 (45 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế trong quý thu được 16 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng quý năm 2016 (1.6 tỷ đồng).

Lũy kế năm 2017, TTB có doanh thu 358 tỷ đồng, tăng 19%, lợi nhuận sau thuế 37 tỷ đồng tăng 25% so với năm trước.

Tính đến thời điểm cuối năm 2017, TTB có tổng tài sản là 638 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm chủ yếu là tăng trưởng ở tài sản dài hạn hơn 75 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong năm Công ty đầu tư thêm 50 tỷ đồng vào công ty liên doanh, liên kết.

Trong tháng trở lại đây, cổ phiếu TTB biến động tăng giá nhẹ 3.36%, tương đương 400 đồng/cp, duy trì mức giá khoảng 12,000 đồng/cp, khối lượng giao dịch trung bình hơn 575,000 cp/phiên.

Việt Phương