(TTB) Kết quả sản xuất kinh doanh khả quan quý 3

Qúy 3/2017, nhờ việc mở rộng thêm các cửa hàng phân phối do đó doanh thu và lợi nhuận của TTB đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại tăng trưởng mạnh so cùng kỳ. Mặc dù doanh thu bán hàng giảm 13% so với cùng quý năm trước tuy nhiên lợi nhuận sau thuế tăng 5%. Nợ phải trả ổn định và tăng trưởng không đáng kể so với năm 2016. Doanh thu hoạt động kinh doanh từ chuỗi của hàng phân phối sắt thép xây dựng tăng mạnh.