TTB công bố thông SSC đã nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức

TTB công bố thông SSC đã nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Bấm xem tại đây: