Tổng Giám đốc TTB Group làm Trưởng Văn phòng đại diện Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam khu vực Đông Bắc