THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU TB-01

Thông báo mời thầu gói thầu TB-01: “ Cung cấp, lắp đặt thiết bị thang máy cho Tòa nhà Chung cư A7

Tên bên mời thầu: Phòng Quản lý các dự án – Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà A3, Chung cư TBCO, Ngõ 1, đường Bắc Kạn, Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại/fax/email: 02083 756 699 hoặc 0989 505 199.

​1. Tên gói thầu: TB-01: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thang máy cho Tòa nhà Chung cư A7.

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

– Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị thang máy cho Tòa nhà Chung cư A7

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

2. Tên dự án : Đầu tư xây dựng công trình Chung cư A7

3. Nguồn vốn: Vốn tự có, Vốn vay và Nguồn vốn huy động hợp pháp khác

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 08 tháng 11 năm 2018 đến trước 09 giờ 00, ngày 28 tháng 11 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Tầng 9, Tòa nhà A3, Chung cư TBCO, Ngõ 1, đường Bắc Kạn, Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 (Một triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: Không.

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 28 tháng 11 năm 2018