icon date 13-01/2018

Roadshow diễu hành quảng cáo sản phẩm bất động sản TTB Land và thép TTB – Steel tại Thái Nguyên

Chiều ngày 13/1/2018, chương trình chạy Roadshow quảng cáo cho sản phẩm bất động sản TTB Land và thép TTB – Steel đã được thực hiện.

Đoàn diễu hành xuất phát tại cổng Khu đô thị TBCO RIVERSIDE và đi về hướng đường tròn Trung tâm thành phố Thái Nguyên, qua Quảng trường Võ Nguyên Giáp, theo đường Cách mạng tháng Tám, vòng xuống đường tròn Khu công nghiệp Gang Thép, sau đó vòng về theo đường Bắc Nam, dọc theo đường Lương Ngọc Quyến, rồi về vị trí ban đầu. Đây là một trong những nội dung của chương trình quảng bá cho thương hiệu Tiến Bộ đến với mọi người dân trên địa bàn Thái Nguyên.

Kim Phượng