Lãnh đạo TienBo Group tham dự Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam lần thứ 2

Sáng ngày 31/7/2017, đồng chí Phùng Văn Bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã tham dự Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPSF) lần thứ 2 tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam lần thứ 2 – năm 2017.

Diễn đàn được chủ trì bởi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ban, ngành, lãnh đạo thành phố, các tổ chức quốc tế, hiệp hội và gần 1000 đại biểu đại diện cho các tập đoàn, doanh nghiệp trên toàn quốc.

Diễn đàn có chủ đề “Chương trình hành động của khu vực tư nhân từ Nghị quyết Trung ương 5” thảo luận về 3 chuyên đề: Kinh tế số; Nông nghiệp – Tổ chức lại sản xuất theo nhu cầu thị trường, tháo điểm nghẽn để tạo đột phá và chuyên đề về du lịch.

Trong Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc đã đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và nhấn mạnh về tầm quan trọng của doanh nghiệp tư nhân trong thời kỳ hội nhập. Thủ tướng nói rõ quan điểm: Tất cả các doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước đều bình đẳng trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực và đầu tư kinh doanh; Chính phủ sẽ không khoan nhượng với những lợi ích nhóm và luôn thực hiện quyết liệt về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.