Gần 47 triệu cổ phiếu TTB của Tập đoàn Tiến Bộ đã hủy niêm yết trên HNX từ 8/8/2018

Ngày 8/8/2018, gần 47 triệu cổ phiếu TTB của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã hủy niêm yết trên Sàn Chứng khoán HNX bởi lý do: Tập đoàn Tiến Bộ đã được chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Sở GDCK Hà Nội vừa ra quyết định hủy niêm yết toàn bộ 46.826.954 cổ phiếu TTB của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ trên HNX. Cổ phiếu TTB thực hiện giao dịch phiên cuối cùng trên HNX vào ngày 7/8/2018.

Diễn biến giá cổ phiếu TTB từ khi niêm yết trên Sàn Chứng khoán HNX.

Năm 2017, Tập đoàn Tiến Bộ đạt 358 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 19% so với năm 2017; Lợi nhuận sau thuế 37,5 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước đó. Năm 2018, Tập đoàn Tiến Bộ đặt mục tiêu đạt 500 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế ước đạt 50,5 tỷ đồng, phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 10%.

Tập đoàn Tiến Bộ đưa 3,5 triệu cổ phiếu lên niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ 26/1/2015 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 15.000 đồng/cổ phiếu. Đến nay, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên gấp hơn 13 lần và giá cổ phiếu TTB đang giao dịch ở mức 22.600 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh).

PV