Đào tạo nhân viên kinh doanh cho các cán bộ, nhân viên, cộng tác viên Sàn Giao dịch Bất động sản TBCO

Chiều ngày 22/5/2018, Sàn Giao dịch Bất động sản TBCO đã tổ chức Chương trình đào tạo nhân viên kinh doanh cho toàn bộ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên của Sàn nhằm trang bị những kiến thức cần thiết cho các sales về marketing, luật Bất động sản, kỹ năng tư vấn và nâng cao khả năng tìm kiếm khách hàng, đưa chuỗi sản phẩm mang thương hiệu TTB HOMES đến với thị trường rộng lớn trên mọi miền đất nước.

Buổi đào tạo do Giám đốc Trần Ngọc Sinh chủ trì và trực tiếp giảng dạy. Đã có rất nhiều thành viên sales trưởng thành từ Sàn Giao dịch Bất động sản TBCO và trở thành những nhân viên kinh doanh ưu tú làm việc tại Tập đoàn.

Kim Phượng