Đăng ký ở lại làm việc để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa toà nhà vào hoạt động.

Trong ngày đại lễ 30/4 – 1/5, một số anh chị em làm việc tại công trình toà nhà Dream Home vẫn đăng ký ở lại để tiếp tục xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện và đưa toà nhà vào sử dụng.

Cảm kích trước sự nhiệt tình và trách nhiệm với công việc của các cán bộ, công nhân viên công trường, ông Nguyễn Thanh Hưng, Phó Tổng Giám đốc TTB và các lãnh đạo Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Đất Vượng đã ở lại chỉ đạo và làm việc cùng các anh chị em với ý nghĩa “Hăng say làm việc để kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5”.

Trong thời chiến, có nhiều tấm gương xung kích trên mặt trận chống quân thù. Trong thời bình lại có những tấm gương xung kích hăng say lao động, sản xuất, dựng xây quê hương, đất nước – Điều đó thật đáng khâm phục, tự hào và là điển hình cho chúng ta học tập!

Kim Phượng