CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BẦU BQT CHUNG CƯ TBCO1

Chiều ngày 3/6/2017 tại tầng 2 tòa nhà chung cư TBCO1, Công ty CP Tập Đoàn Tiến Bộ đã tổ chức hội nghị bầu thành viên ban quản trị chung cư tòa nhà TBCO1, đến dự hội nghị có ông Phùng Văn Bộ – Chủ tịch HĐQT công ty, ông Phùng Văn Thái – Tổng giám đốc công ty cùng các trưởng phòng, ban trong công ty. Đại diện chính quyền địa phương có ông Trần Nam Thái chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ – TP Thái Nguyên và các ban, ngành đoàn thể của địa phương. Phát biểu khai mạc hội nghị ông Phùng Văn Thái đã nhấn mạnh căn cứ luật nhà ở của Bộ Xây Dựng đồng thời để đảm bảo quyền lợi cho các cư dân đang sinh sống trong tòa nhà chung cư TBCO1 thì sự cần thiết phải bầu ban quản trị chung cư là tất yếu. Đây là hội nghị bầu thành viên ban quản trị chung cư đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chính vì vậy lãnh đạo công ty đã đôn đốc chỉ đạo ban quản lý chung cư TBCO nghiên cứu các tài liệu liên quan tổ chức hướng dẫn các cư dân trình tự, thủ tục để bầu ra thành viên ban quản trị chung cư. Trong phần giải đáp một số kiến nghị của công dân ông Trần Nam Thái chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ đã khái quát các qui định cũng như quyền và nghĩa vụ của các cư dân đang sinh sống trong các tòa nhà chung cư theo luật nhà ở, sau khi phân tích kỹ lưỡng, trên cơ sở xem xét toàn diện các mặt tích cực và tồn tại. Hội nghị đã thống nhất đã bỏ phiếu kín bầu ra 5 thành viên của ban quản trị chung cư, sự thành công của hội nghị sẽ là tiền đề để Công ty CP Tập Đoàn Tiến Bộ rút kinh nghiệm tiến hành bầu các Ban quản trị chung cư tiếp theo.