Chung cư TBCO

TỔNG THỂ DỰ ÁN TBCO

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ
Địa điểm dự án: Tổ 2, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Đơn vụ tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Ba Sao.
Tên dự án: Chung cư TBCO.
Quy mô dự án: Gồm tòa nhà A1, A2a, A2b, A3.
Thiết kế: Từ 6 đến 9 tầng
Diện tích căn hộ: Từ 45 đến 69m2
Tổng số: Gần 600 căn hộ (Đã chuyển giao cho khách hàng).