Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ kết nạp Đảng viên mới và phát thẻ Đảng cho các Đảng viên

Chiều 7/11/2017, Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 3 đồng chí: Ngô Tô Hiệu, Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Thép; Ngô Quang Dũng, Trưởng Ban Quản lý các dự án; Trần Đăng Duy, Phó Phòng Tài chính Đầu tư.
Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Phùng Văn Bộ và đồng chí Tổng Giám đốc Công ty Phùng Văn Thái đã trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho các Đảng viên mới.
Dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, các Đảng viên Ngô Tô Hiệu, Ngô Quang Dũng, Trần Đăng Duy đã tuyên thệ nguyện trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và nền độc lập, tự do của Tổ quốc; Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Chi bộ và cơ quan giao phó; Góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phát triển.

Các Đảng viên mới đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc tuyên thệ nguyện trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, phấn đấu hết hết mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và nền độc lập, tự do của Tổ Quốc.

Sau Lễ kết nạp Đảng viên, Chi bộ còn tổ chức phát thẻ Đảng viên cho 2 đồng chí: Dương Thị Vân (Phòng Kế toán) và Dương Tuấn Anh (Đội Vận tải Công ty).
Ngoài việc kết nạp Đảng viên mới và phát thẻ Đảng cho các Đảng viên, Chi bộ tiếp tục sinh hoạt thường kỳ với các nội dung: Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo của Chi bộ; Xét kết nạp Đảng viên cho 2 quần chúng ưu tú; Chuẩn bị và dự kiến nhân sự để thành lập Đảng ủy Công ty và thành lập Hội Cựu chiến binh Công ty.

Các đồng chí lãnh đạo trong Chi bộ trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho các Đảng viên mới.

Đồng chí Bí thư Chi bộ trao Thẻ Đảng viên cho đồng chí Dương Thị Vân

Kim Phượng