Chào cờ đầu tháng 6/2018 tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB Group)

Sáng ngày 4/6/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã tổ chức buổi lễ Chào cờ đầu tháng cho toàn thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Công ty.

Tại Lễ Chào cờ, lãnh đạo TTB Group đã thông qua báo cáo về công tác xây dựng Đảng, công tác công đoàn cơ sở, công tác tổ chức nhân sự, quản lý chung cư và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 5 vừa qua.

Đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích cao, vượt kế hoạch đề ra và được Ban lãnh đạo Công ty khen thưởng như: Bộ phận Thép, Trung tâm Báo chí – Truyền thông TTB, Nhà máy Cầu lông, Phòng phát triển dự án, Condotel….

Kim Phượng