Chào cờ đầu tháng 4/2018 và tổng kết các hoạt động của TTB trong tháng 3/2018.

Sáng 2/4/2018, toàn thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB Group) đã có mặt đông đủ tại sân Nhà máy Cầu lông để tham dự Lễ Chào cờ đầu tháng.

Đại diện Ban lãnh đạo Công ty phát biểu đánh giá về toàn thể hoạt động của các phòng, ban, bộ phận kinh doanh, sản xuất và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công việc.

Trong quý I/2018, Chi bộ Đảng Công ty đã hướng dẫn làm hồ sơ lý lịch xin vào Đảng cho 3 quần chúng, chuyển Đảng chính thức cho 3 đồng chí Đảng viên dự bị, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong quý II/2018 về công tác xây dựng Đảng và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng áp dụng vào thực tiễn tại Công ty.

Trong tháng 3, Bộ phận cầu lông, Bộ phận kinh doanh thép, Cửa hàng Thép Biên Cương, Ban quản lý dự án có nhiều cố gắng trong công việc chuyên môn, đã đạt và vượt trên 100% các chỉ tiêu do Công ty đề ra, liên tục được lãnh đạo TTB tuyên dương khen thưởng. Các phòng, ban khác như: Phòng Tài chính đầu tư, Phòng Kế toán, Ban Phát triển dự án, Trung tâm Báo chí – Truyền thông TTB, Sàn Giao dịch Bất động sản TBCO, Ban chỉ huy công trình… đều hoạt động tích cực, hiệu quả và đạt thành tích tốt các nhiệm vụ được giao.

Kim Phượng