Hội Môi giới Bất động sản Khu vực các tỉnh Đông Bắc họp phiên đầu tiên tại Khu đô thị thông minh TBCO RIVERSIDE

Ngày 15/5/2018, Hội Môi giới Bất động sản Khu vực các tỉnh Đông Bắc Việt Nam vừa họp phiên đầu tiên tại Hội trường tầng 1, tòa nhà SEOUL SKY, Khu đô thị thông minh TBCO RIVERSIDE, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Cuộc họp đã bàn về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và các hoạt động của Văn phòng đại diện Hội trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, Ban điều hành còn công bố Quyết định của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về việc thành lập Văn phòng đại diện Hội Môi giới Bất động sản Khu vực các tỉnh Đông Bắc và Quyết định Bổ nhiệm cán bộ trong Ban điều hành Văn phòng đại diện.

Ông Phùng Văn Thái, Trưởng Văn phòng đại diện Hội Môi giới Bất động sản Khu vực các tỉnh Đông Bắc, Tổng Giám đốc TTB Group đã giao trách nhiệm, công việc, chức năng cụ thể cho từng thành viên trong Ban điều hành và đề ra Điều lệ của Hội để mọi người cùng chung sức hợp tác thực hiện, nhằm phát huy vai trò chuyên biệt của Hội đó là: Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các nhà môi giới bất động sản; Cung cấp thông tin cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động môi giới tác nghiệp; Đồng thời, hỗ trợ thị trường và các hội viên phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực môi giới bất động sản một cách hiệu quả.

Ông Phùng Văn Thái đã đồng ý hỗ trợ toàn bộ chi phí về địa điểm cũng như cơ sở vật chất của Văn phòng và cùng với các thành viên Ban điều hành ủng hộ số tiền ban đầu để duy trì các hoạt động của Văn phòng.

Kim Phượng