TTB GROUP: ĐẨY MẠNH TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH TẠI CÁC CHUNG CƯ

Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của dịch Covid-19, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Công ty Cổ phần truyền thông Tiến Bô (TTB Group) đã yêu cầu đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch với các toà chung cư, toà nhà. Yêu cầu cư dân phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay đo thân nhiệt; khách ra, vào phải thực hiện nghiêm khai báo y tế và bảo đảm tất cả các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận tại chung cư thuộc TTB là chủ đầu tư hầu hết cư dân đều tuân thủ quy định bắt buộc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, khai báo y tế. 6 tổ Covid-19 cộng đồng của chung cư thường xuyên tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở người dân thực hiện quy định phòng dịch. Việc dọn dẹp, vệ sinh, khử khuẩn được tăng cường hơn so với trước.

Trước sảnh khu thang máy, khu vực ngồi chờ, các chung cư đều có đặt bảng thông báo chỉ đạo của Trung ương và thành phố để người dân kịp thời nắm bắt thông tin; dán pa nô, áp phích khuyến cáo thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Tại các khu sảnh vào chung cư, có dán thông báo “Không đeo khẩu trang vào khu công cộng là vi phạm pháp luật”. Tại các khu vào thang máy đều có nước sát khuẩn tay và kèm theo tờ thông báo dán phía trên, nội dung “Rửa tay bằng nước sát khuẩn để bảo vệ bạn và người xung quanh”.