chinh-sach-phuc-loi

TUYỂN DỤNG

01.

Chính sách phúc lợi

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
NĂNG ĐỘNG

 • Văn phòng làm việc chung
 • Nội thất, cơ sở bậc nhất hàng luôn tốt nhất cho công việc
 • Không gian làm việc rộng rải, thoải mái, có cây, có hoa,
 • Giữa buổi luôn có âm nhạc cho mọi người giải stress

CÁN BỘ
NHÂN VIÊN
TTB GROUP

100
NHÂN SỰ

HỆ THỐNG LƯƠNG, THƯỞNG
MINH BẠCH

 • Lương thưởng không giới hạn cho năng lực của từng nhân viên.
 • Đầy đủ chế độ do nhà nước quy định

ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN
TOÀN DIỆN

 • Tạo phát triển năng lực các nhân cho từng người
 • Tạo điều nhân viên phát triển kỹ năm mềm kết hợp làm việc nhóm trong trong văn hóa doanh nghiệp
 • Đào tạo cho nhân viên năng lực toàn diện
dao-tao-phat-trien-toan-dien

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI
PHONG PHÚ

 • Thời gian làm việc linh hoạt
 • Phụ cấp ăn trưa
 • Thưởng lễ, tết và tất cả các phụ cấp khác được nhà nước ban hành