ĐẢNG ỦY CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ, CHI BỘ KHỐI SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022-2025

Được sự đồng ý của Đảng ủy Công Ty CP Tập Đoàn Tiến Bộ, Chi Bộ Khối Sản Xuất Và Kinh Doanh tổ chức Đại hội lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2022-2025. Đại Hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại Hội nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ trong nhiệm vụ 2022-2025, thảo luận báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ khóa III nhiệm kỳ 2020-2022, bầu cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ khóa IV nhiệm kỳ 2022-2025, những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực và trí tuệ có khả năng tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đề ra.

Về dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2025 có Đồng chí Phùng Văn Thái Bí thư Đảng ủy, tổng giám đốc công ty, đồng chí Trần Văn Sơ Phó bí thư Đảng ủy.

Đại hội đã nghe đồng chí Trần Ngọc Sinh – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đề ra.

Đại hội cũng đã được nghe 01 tham luận của đồng chí đảng viên trong chi bộ về Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi Bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Trần Văn Sơ Phó bí thư Đảng ủy phát biểu

Đồng chí Trần Văn Sơ Phó bí thư Đảng phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí đã nêu ra những điểm đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng định hướng một số phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng vào việc lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Thanh Hưng giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nông Thị Lệ giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Ngô Thị Thu Hà Chi ủy viên.