Bản công bố thông tin TTB (TTB NY Final)

Bản công bố thông tin TTB (TTB NY Final).

Bấm xem tại đây:

Dieu le Tien Bo 9_2014

BCB – TTB

Scan BCTC 9_2014 Tien Bo

Scan BCTC 2013 Tien Bo