TTB_CBTT Vv Cổ phiếu giảm sàn liên tiếp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ CBTT về việc Cổ phiếu giảm sàn liên tiếp

Trân trọng./

20191511 CBTT giai trinh giam san lien tiep