TTB_CBTT Thay đổi Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 15/06/2020.

Xem chi tiết tại đây:[pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2020/05/TTB_CBTT-ngày-đkcc-lần-3.pdf” title=”TTB_CBTT ngày đkcc lần 3″]