TTB_CBTT Tài liệu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2021

Xem chi tiết tại đây: [pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2021/03/TTB_CBTT-tài-liệu-lấy-ý-kiến-bằng-vb.pdf” title=”TTB_CBTT tài liệu lấy ý kiến bằng vb”]