TTB_CBTT Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên đồng ý vv gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT Sở KHĐT đồng ý gia hạn ĐHĐCĐ thường niên 2020

Bình luận