TTB_CBTT Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên đồng ý vv gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020