TTB_CBTT Phê duyệt phương án tín dụng tại SHB-Chi nhánh Hàm Long

Phê duyệt phương án tín dụng tại SHB-Chi nhánh Hàm Long

[pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2019/08/190813-CBTT_phe-duyet-pa-tin-dung-shb.pdf” title=”190813 CBTT_phe duyet pa tin dung shb”]