TTB_CBTT NQ HĐQT Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Xem chi tiết tại đây: [pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2021/05/TTB_CBTT-NQ-HĐQT-thông-qua-PA-chào-bán-cp-riêng-lẻ.pdf” title=”TTB_CBTT NQ HĐQT thông qua PA chào bán cp riêng lẻ”]