TTB_CBTT NQ HĐQT thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần 2

Xem chi tiết tại đây: [pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2021/09/20210910-TTB-NQ-HDQT-ngay-DKCC.pdf” title=”20210910 – TTB – NQ HDQT ngay DKCC”]