TTB_CBTT Nghị quyết HĐQT về việc xin gia hạn thời gian CBTT BCTC bán niên soát xét

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT gia han CBTT BCTC ban nien soat xet