TTB_CBTT Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Xem chi tiết tại đây: [pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2019/08/TTB_CBTT-dieu-le-sua-doi-2019.pdf” title=”TTB_CBTT dieu le sua doi 2019″]