TTB_CBTT Nghị quyết HĐQT thay đổi NĐT tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TTB

Xem chi tiết tại đây: [pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2022/02/20220222-TTB-NQ-HDQT-thay-doi-danh-sach-NDT.pdf” title=”20220222 – TTB – NQ HDQT thay doi danh sach NDT”]