TTB_CBTT ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Xem chi tiết tại đây: [pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2020/07/TTB_CBTT-ký-hợp-đồng-với-kiểm-toán-năm-2020.pdf” title=”TTB_CBTT ký hợp đồng với kiểm toán năm 2020″]