TTB_CBTT KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ MR PHÙNG VĂN THÁI

Kính gửi : Quý cổ đông !
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ CBTT Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phùng Văn Thái.

Trân trọng./

[pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2019/10/20192410-Bao-cao-ket-qua-gd-phung-van-thai-edit.pdf” title=”20192410 Bao-cao-ket-qua-gd-phung-van-thai-edit”]