TTB_CBTT KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ MR PHÙNG VĂN THÁI

Kính gửi : Quý cổ đông !
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ CBTT Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phùng Văn Thái.

Trân trọng./

20192410 Bao-cao-ket-qua-gd-phung-van-thai-edit