TTB_CBTT Hoàn thành thanh toán gói trái phiếu TPTTB2018/3Y

Xem chi tiết tại đây: [pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2021/12/20211230-TTB-Hoan-tat-thanh-toan-goi-TP-300-ty.pdf” title=”20211230 – TTB – Hoan tat thanh toan goi TP 300 ty”]