TTB_CBTT Đính chính BCTC quý I/2020

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT đính chính BCTC quý I 2020