TTB_CBTT Báo cáo tài chính quý IV/2021

Xem chi tiết tại đây: [pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2022/01/TTB-CBTT-Bao-cao-tai-chinh-Quy-IV.2021.pdf” title=”TTB-CBTT Bao cao tai chinh Quy IV.2021″]