TTB_CBTT Báo cáo tài chính quý II năm 2020

Xem chi tiết tại đây:

BCTC Q2 2020