TTB tổ chức thành công Hội nghị nhà chung cư Dự án TBCO3 Thái Nguyên

Ngày 12/11/2022, được sự đồng thuận của cư dân chung cư Tòa nhà A4 – dự án TBCO3 (khu đô thị TTB Riverside), địa chỉ: Tổ 8, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, Hội nghị nhà chung cư được tổ chức thành công.

Tham dự Hội nghị có sự góp mặt chính quyền địa phương, tổ trưởng tổ dân phố, đại diện chủ đầu tư – Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ, đơn vị quản lý vận hành – Công ty cổ phần đầu tư khai thác dịch vụ Nhà Xanh và toàn thể cư dân là chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu căn hộ chung cư.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã thông qua các văn kiện, quy chế và các nội dung quan trọng: Bầu Ban quản trị nhà chung cư (nhiệm kỳ 2022 – 2025); Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản trị; Sửa đổi, bố sung nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư; Các khoản kinh phí mà chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải đóng góp trong quá trình sử dụng nhà chung cư … cùng các nội dung liên quan.

Trước khi diễn ra Hội nghị nhà chung cư chính thức, danh sách các ứng viên được đề cử vào Ban quản trị được ban tổ chức niêm yết công khai và thông báo đến toàn thể cư dân nhằm đảm bảo việc thực hiện bầu cử dân chủ và minh bạch.

Tại Hội nghị đã bầu ra Ban quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 01 trưởng ban, 02 phó ban và 02 thành viên. Ban quản trị hoạt động đảm bảo tính dân chủ – công khai – minh bạch, chịu sự giám sát của các chủ sở hữu căn hộ, người sử dụng nhà chung cư và các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Việc bầu Ban quản trị với đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, cư dân sẽ được đảm bảo quyền lợi hợp pháp thông qua những người đại diện do chính mình bầu ra. Thành viên Ban quản trị được lựa chọn là những người có năng lực, kinh nghiệm và sự tâm huyết sẽ góp phần xây dựng một môi trường sống văn minh, hiện đại và là người đại diện cho toàn thể cư dân.

Chúc mừng Ban quản trị đi vào hoạt động chính thức hiệu quả và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Một số hình ảnh tại Hội nghị