TTB thông báo về việc niêm yết và giao dịch ngày đầu tiên (vào 17/8/2018) tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Sở GDCK TP.HCM thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (mã CK: TTB) như sau:

Tập tin đính kèm – Bấm xem tại đây ttb-thong-bao-niem-yet-va-ngay-giao-dich-dau-tien