TTB Group công bố Nghị quyết thông qua phát hành trái phiếu

TTB Group công bố Nghị quyết thông qua phát hành trái phiếu

Xem thông tin chi tiết tại đây:

TTB_CBTT NQ thong qua PA phat hanh trai phieu