TTB Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần 2

Ngày 16/11, Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ (TTB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần 2 tại Hội trường tòa nhà Seoul Sky, Khu đô Thị TBCO Riverside, tổ 08, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Đại hội được tổ chức đảm bảo tuân thủ theo thông điệp 5K của Bộ Y Tế.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phùng Văn Bộ, Chủ tịch HĐQT TTB cho biết: ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của TTB được tổ chức lần 2 nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về phòng chống dịch Covid-19, các chỉ thị của Chính phủ và UBND TP Thái Nguyên, đồng thời đảm bảo an toàn cho các Quý cổ đông. Trong sự kiện này, TTB trình đại hội các nội dung như: Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty, Báo cáo tiến độ của đợt phát hành riêng lẻ, sửa đổi một số quy định về quản trị nội bộ và công tác nhân sự.

Giai đoạn vừa qua, diễn biến dịch Covid-19 phức tạp ở hầu hết các địa phương và ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Việt Nam nói chung cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của TTB nói riêng, trước những khó khăn đó, HĐQT, Ban giám đốc TTB đã chủ động tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ nguồn lực và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng nặng do dịch covid 19 nhưng TTB vẫn hoàn thành tốt kế hoạch đề ra tại dự án TBCO3, hoàn thành kế hoạch thi công xây dựng dự án GreenCity Bắc Giang, chuẩn bị bàn giao hơn 1.000 căn hộ đưa vào sử dụng. Tổng tài sản của TTB tính đến thời điểm 31/12/2020 đạt trên 1.391 tỷ đồng tăng 12,9% so với năm 2019.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và minh bạch, ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2021 của TTB đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là cơ sở, nền tảng để TTB tiếp tục đà phát triển lớn mạnh và mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.