NQHDQT 474 CB lại cổ phiếu chưa phân phối hết

TTB công bố thông tin: NQHDQT 474 CB lại cổ phiếu chưa phân phối hết. Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT CB lai so co phieu chua phan phoi het