NQ HĐQT Phát hành CP trả cổ tức năm 2015 và 2016

TTB công bố thông tin NQ HĐQT Phát hành CP trả cổ tức cho cổ đông năm 2015 – 2016. Bấm xem tại đây:

TTB-CBTT phat hanh co phieu tra co tuc cho co dong nam 2015 2016