Ngày giao dịch đầu tiên 19.350.000 CP NYBS

TTB công bố thông tin: Ngày giao dịch đầu tiên 19.350.000 CP NYBS. Bấm xem tại đây:

000000006337084_TTB_GDDT