Ngày ĐKCC ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

TTB công bố thông tin Ngày ĐKCC ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Bấm xem tại đây:

cong van chot ds cđ