TTB Công bố thông tin – Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Phùng Văn Thái

Chi tiết xem tại đây./.

20220107-TTB-CBTT-Phung-Van-Thai-GD-ban-CP-1-1