Đính chính BC kết quả chào bán cổ phiếu

TTb công bố thông tin: Đính chính BC kết quả chào bán cổ phiếu. Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT BCKQCB cp ra cc dinh chinh lai